از مهم ترین خدمات شرکت نسیم آسایش ارائه خدمات لابی و مهمانداری در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه می باشد. لابی من یا راهنماي ساکنان و ميهمانان رابط هیأت مدیره ساختمان با ساکنان و تضمین کننده آرامش ، آسایش و امنیت آنان است. وی با آگاهی از ویژگی ها، امکانات و خدمات رفاهی فضاهای مشاع و با رعايت ضوابط و قوانين ميهمانداري و مهارت هاي ارتباطي ضمن پذیرش مراجعین به معرفی این امکانات و خدمات و پاسخگويي به سؤالات آنها می پردازد. همچنين با آگاهی نسبت به مسائل ايمني، بهداشتي و امنيتي شغل خود خدمات راهنمايي ميهمانان به اماکن پذیرایی و واحدهای مسکونی و بالعكس و دريافت و استرداد امانات ميهمانان را بر عهده دارد.
لابی من‌های تحت مدیریت این شرکت در دوره های آموزشی تخصصی، شایستگی ها و مهارت هاي ارتباطي، فن بيان و آگاهی های ايمني، بهداشتي و امنيتي لازم برای انجام وظایف خود را کسب نموده و با لباس متحد الشکل در این ساختمان ها استقرار می یابند.