موتورخانه، چاه آسانسور، کابین و قاب وزنه، عملکرد درب کابین، عملکرد درب های طبقات( اتوماتیک، لولایی) و …