سرویس و نگهداری ماهیانه و تعميرات لازم، راهبري و نگهداري سيستم گرمايش و سرمايش شامل چیلر، موتورخانه، سرویس جارو ی استخر، رسیدگی هفتگی و ماهانه استخر شامل تست آزمایشگاهی ماهانه کیفیت و سلامت آب ، تست دستگاهی هر جلسه ، سرویس کامل آب و تاسیسات استخر تحت استانداردهای بین‌المللی