نگهداری سیستم های کنترل تردد، کنترل تجهیزات الکتریکی شامل روشنایی ها و نورپردازی ها، کنترل تأسیسات مکانیکی مرکزی (تجهیزات موتورخانه مرکزی)، کنترل تجهیزات تهویه (هواسازها، فن کویل ها و اگزاست فن ها )، اعلام حریق، نشت گاز و کنترل شیر های گاز، سیستم حفاظتی (اعلام سرقت) و اعلام حضور دوربین های مدار بسته، نگهداری سیستم های ارتباط با تجهیزات مختلف ساختمان از قبیل آسانسورها، هوارسان ها، اگزاست فن ها، فن های فشار مثبت و … جهت حفظ آمادگی های انجام عکس‌العمل های مورد نیاز در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و ..