ارائه سرویس دوره ای ماهانه به تمام Clientها، نگهداری و توسعه سخت‌افزارها و تجهیزات شبکه، کنترل دائمی سخت افزارها و نرم افزار ها جهت کاهش بروز مشکلات و کوتاه کردن زمان حل مشکل، تهیه مشخصات کامل سیستم ها ، سوئیچ ها ، روترها و ارائه شناسنامه تجهیزات، ارائه خدمات برنامه زمان بندی و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و تعیین زمان بر گرداندن نسخه پشتیبان و کنترل سطح دسترسی ها، کنترل داکت ها – کابل ها و مسیرهای شبکه و رفع عیوب آن، تهیه نقشه کابل کشی شبکه با نرم افزار های تخصصی،بروز کردن ویندوز تمام Client ها و سرورها