اندازه گیری مقاومت سیم پیچ استاتور، کنترل و بازدید از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابلهای قدرت و اطمینان از محکم بودن آنها، کنترل و بازدید و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شینه های قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم وجود هر گونه تغییر رنگ ,ترک خوردگی ,شکستگی و سوختگی آنها، کنترل و بازدید از وضعیت روانکاری یاتاقانها و گریسکاری مجدد آنها، کنترل و بازدید و بررسی دمپینگ های پلاستیکی (لرزه گیر)بین پایه و فنداسیون و اطمینان از سالم بودن آنها و کنترل و بازدید از فیلتر های هوا ,روغن و تعویض آنها