آدرس شرکت

تهران – سعادت آباد – بلوار کوهستان – مجتمع دیپلمات کوهستان

تلفن: ۵۴۳۵ ۳۰۳ ۹۰۲ ۹۸+

ایمیل: info@nasimasayesh.com

ساعت کاری شرکت

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰