آدرس شرکت

تهران- سعادت آباد – میدان کتاب – بلوار کوهستان – کوچه سرو – مجتمع دیپلمات کوهستان

تلفن: ۵۴۳۵ ۳۰۳ ۹۰۲ ۹۸+

فکس: ۰۵۱۷ ۲۶۲۹ ۹۸۲۱+
۰۵۲۹ ۲۶۲۹ ۹۸۲۱+

ایمیل: info@nasimasayesh.com

ساعت کاری شرکت

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰